integraal transformeren en verduurzamen van zorgvastgoed

Care&Co© brengt u

 • Besparing op energielasten zonder investering!
 • Toekomstwaarde door integraal maatwerk
 • Grip door co-creatie
 • Zekerheid en garanties vooraf!
 • Snelheid én kwaliteit

Transformeren

De toekomst van uw huisvesting, daar willen wij het met u over hebben. En dat zal u zeker interesseren, want de afgelopen jaren heeft de zorgsector een overstap moeten maken naar de vrije markt. Huisvesting is een bedrijfsmiddel geworden: een strategisch goed dat uw bedrijfsvoering kan ondersteunen. Tegelijker tijd vragen stelselwijzigingen als het Scheiden van Wonen en Zorg, Extramuralisering, en de omvorming van de AWBZ naar wet LZ en demografische veranderingen om een aanpassing van het woon- en zorgaanbod. We realiseren ons dat dit voor u een enorme uitdaging is. Veel zorgorganisaties hebben een grote vastgoedportefeuille, waarbij niet in beeld is hoe flexibel, rendabel en toekomstbestendig deze is. Deze analyse kunnen wij samen met u maken, vanuit het oogpunt van vastgoed maar ook vanuit zorg; alle ervaring en kennis is binnen Care&Co© vertegenwoordigd.

Ons doel is dat zorgvastgoed duurzaam gaat bijdragen aan uw primaire proces, de mogelijkheden biedt om uw kernactiviteiten zo efficiënt en effectief mogelijk te ondersteunen, een prettige omgeving creëert voor van uw cliënten en medewerkers en ‘last but not least’ bijdraagt aan uw exploitatieresultaat.

Verduurzamen

Duurzaamheid is decennialang geen issue geweest binnen het zorgvastgoed. Uit onderzoek van TNO blijkt dat de zorgsector per jaar tot minimaal 25% energie kan besparen. Dat is ruim 115 miljoen euro per jaar! Wij denken dat bestaand vastgoed vaak heel goed kan worden getransformeerd tot modern en duurzaam vastgoed. Wij helpen u uw gebouw te verduurzamen en te transformeren op een manier die bij uw duurzaamheidsambitie past. Met als bijkomend voordeel dat u minder geld kwijt bent aan leegstand, energie- en onderhoudskosten.

Modulair aanbod

Care&Co biedt u een integraal dienstenpakket, van visievorming t/m realisatie en onderhoud, dat u zelf modulair kunt inrichten en waarbij u op elk gewenst moment kunt in- of uitstappen. Het pakket omvat de volgende modules::

Ontwikkeling van visie en ambitie

Hierbij wordt samen met u een toekomstvisie op zorg en wonen geformuleerd geënt op uw zorgvisie en de maatschappelijke en beleidsmatige veranderingen van de nabije toekomst. Ook uw duurzaamheid ambitie wordt kritisch gepeild.

Integrale Haalbaarheid

Deze visie en ambitie zijn de basis voor een tweetal brede werksessies waaraan alle teamleden van Care&Co deelnemen samen met uw vertegenwoordigers. In deze sessies worden probleemstellingen en oplossingsrichtingen geformuleerd. Er worden daarna scenario’s ontworpen waaruit een gedragen voorkeursscenario wordt gedestilleerd. Het resultaat is een integrale haalbaarheidsrapportage met een optimaal (schets)plan, binnen de gestelde investerings- en exploitatiekaders, ingericht op een gezonde vervolgexploitatie van circa 20 jaar.

Planvorming

Hierin worden het concept verder geoptimaliseerd en uitgewerkt tot een realiseerbaar plan. Tijdens dit proces worden, door het multidisciplinaire team, de gezamenlijk gestelde kaders op het gebied van inhoud, tijd en geld en de kwaliteitsafspraken bewaak.

Realisatie

De ambitie wordt realiteit. In deze fase kunnen we bewijzen dat wat integraal en in co-creatie is ontwikkeld ook werkelijkheid kan worden. Wij leveren, op basis van onze jarenlange ervaring en integrale aanpak, met zo min mogelijk hinder voor uw primaire proces en uw cliënten, een optimale kwaliteit van het eindproduct binnen de planning en gegarandeerd binnen afgesproken budget.

Onderhoud

Wij kunnen u een volledig pakket van service en onderhoud bieden, afhankelijk van uw behoeftes en reeds beschikbare diensten. Wij zijn gewend grote zorggebouwen te onderhouden en doen dit, in overleg met u, zonder dat de gebruikers er last van ondervinden.

Financiering

Beleggers, particulier en institutioneel, zien steeds meer in verduurzaming van bestaand vastgoed en willen hierin investeren. Wij kennen de partijen en methodieken om voor u een passende eigendoms- of huursituatie te creëren. Ook zijn er voor de installaties lease of ESCo (Energy Service Company) mogelijkheden waarbij we de begeleiding kunnen verzorgen.

Over Care&Co

Het team Care&Co©

Maar laten we ons eerst even voorstellen! Wij zijn DGMR, Buro SBH, Kuijpers, Van Wijnen en Bureau Ouderenzorg (Jacqueline van Ginneken). Wij hebben, ieder op ons eigen vlak, jarenlange ervaring in het realiseren van prettige en gezonde omgevingen om in te werken, leren en leven, met name in de zorghuisvesting.

We werken samen en integraal, in co-creatie met de u, om uw ambities te realiseren. Als Care&Co© zijn wij meer dan de som der individuele diensten.

Waarom Care&Co©?

 • Integrale aanpak op maat door ervaren specialisten
 • Modulair aanbod van diensten op maat
 • Intensieve samenwerking en co-creatie met u
 • Realistische Quickscan en planvorming
 • Efficiënt planvormings- en realisatieproces
 • Beproefde bouwmethodiek met hoge kwaliteit
 • Duurzame oplossingen voor duurzame exploitatie
 • Fris en aangenaam gebouw voor cliënten en medewerkers
 • Stabiele en krachtige samenwerkingspartners
 • Eén aanspreekpunt voor duurzame transformatie: Care&Co©
.

Partners

 

Over DGMR

Raadgevend ingenieursbureau DGMR adviseert de Zorgsector. Comfort, veiligheid, energiezuinigheid en duurzaamheid zijn de expertises waarmee we u kunnen verrassen bij uw huisvestingsvragen. We investeren in een goede relatie en kennen de Zorg door en door. Zo komen we samen met u tot het beste resultaat. DGMR, méér dan een oplossing!

Over Buro SBH

Buro SBH is een multidisciplinair advies- en ontwerpbureau met ruim 30 jaar ervaring in het realiseren van bijzondere huisvesting in alle zorgsectoren. Maatschappelijk vastgoed, verduurzaming, herbestemming en transformatie zijn daarbij belangrijke thema’s. Procesmanagement, Programmavorming, Businesscases, Ontwerp, Engineering en Projectmanagement behoren daarbij tot onze core business.

Over Kuijpers

Kuijpers is een professionele technisch dienstverlener. Wat we doen is technische installaties ontwerpen, bouwen en onderhouden in gebouwen en industrie. Bij Kuijpers werken echte mensen en die komen met echte oplossingen. Bijvoorbeeld als het gaat om energiezuinigheid en veiligheid. We zijn een familiebedrijf en dragen bij aan een gezonde omgeving waarin het prettig werken, leren, leven en beleven is. Dat doen we in de gezondheidszorg, maar ook in de markten cultuur en onderwijs & onderzoek.

Over Van Wijnen

Van Wijnen is al ruim honderd jaar ‘thuis’ in huisvesting. Het samenwerken in projecten met inbreng van onze expertise op gebied van ontwikkelen, transformeren en bouwen levert creatieve en verrassende oplossingen op voor de vragen die de markt stelt. Wij spelen in op actuele, vaak complexe, vraagstukken in de maatschappij op gebied van zorg, onderwijs en wonen. Van Wijnen is écht meer dan bouwen!

Over Bureau Ouderenzorg

Jacqueline van Ginneken, eigenaar van Bureau Ouderenzorg, is jarenlang directeur van een zorgorganisatie geweest en heeft daarna bij een bouwmanagementbureau in de zorg gewerkt. Zij weet als geen ander vastgoedconcepten te vertalen naar de financiële consequenties voor de zorg- en dienstenexploitatie en andersom, waardoor niet alleen het vastgoed rendeert, maar zeker ook hetgeen er in een gebouw gebeurt.


Contact

Uw bericht is verstuurd! We nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Er is iets mis gegaan, probeer het later nog eens of mail ons rechtstreeks via info@carenco.nl